Tekst & Foto: Johnny Tauman
25. januar 2023

– Vi kunne have været mange flere, sagde borgmester Jesper Frost Rasmussen i sin velkomsttale foran 135 tilhørere på Vadehavscentret – og omtalte de mange, som desværre kom på en venteliste. Rammerne på Vadehavscentret blev der ikke rokket ved – det var det helt rigtige sted for det populære emne i klimaerts tegn. Borgmesteren omtalte de store udfordringer, som Esbjerg Kommune står over for – fra voldsomme regnmængder til stigende grundvand. Han nåede også lige at nævne udfordringerne med Darum-diget, hvor Esbjerg har fået 29 millioner som hjælp til at udbygge det.
Herefter tog mødets vært, tidligere tv-meteorolog Jesper Theilgaard, over og styrede de faglige oplæg på bedste vis de næste par timer.


Især emnet omkring Stormfloder & digerne var spændende for de lokale – og her forklarede Per Sørensen fra Kystdirektoratet på bedste vis om de forhold og vilkår, der kan /vil opstå specielt med Vadehavet og ikke mindst bagvandet. Der skal tænkes anderledes – og man må indrette sig anderledes bag digerne: – Det kan blive svært at dyrke majs, hvis vi ikke kommer i gang med at pumpe bagvand ud, kom det fra Per Sørensen, der også lagde op til drøftelser fremadrettet på dette felt.
RYK IND RIBE bringer torsdag et større uddrag, men kan oplyse, at der i kulissen blev snakket om at gennemføre et tilsvarende møde på et senere tidspunkt, så endnu flere kan blive beriget med klimaets mange facetter.

Fra venstre ses byudviklingschef Peer Munksgaard Rexen, leder af Vadehavscentret Klaus Melbye og tidligere tv-meteorolog Jesper Theilgaard