Tekst og foto Hasse Jørgensen, torsdag den 6. juni 2024

12 boligejere i Ribe får nu en henvendelse fra kommunen om en såkaldt partshøring. Det handler om, at de skal give forklaring på, hvorfor de overtræder bopælspligten. Bopælspligten siger, at et hus eller en lejlighed i den indre by skal have en eller flere faste beboere.

Brevet er en følge af den undersøgelse, kommunen har lavet for at finde ud af, hvor stort problemet med tomme boliger i Ribe er. Boliger som muligvis bruges til udlejning som ferieboliger og dermed ikke er fast beboet.

Forvaltningen har fundet frem til, at der er 58 boliger, hvor der ikke er tilmeldt beboere på folkeregisteret. Disse boligejere har forvaltningen skrevet til for at få en forklaring på, hvorfor der ikke bor nogen de pågældende steder.

Svarene

Svarene er inddelt i fem grupper:

  1. Boligen står tom på grund af renovering eller at kommunen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen.

Antal: 17 af 58

  1. Boligen står ikke længere tom, eller står tom af sociale årsager (fx at beboeren er kommet på plejehjem).

Antal: 9 af 58

  1. Boligen anvendes til andet end boligformål eller er sammenlagt med en anden bolig uden at det er søgt om dette.

Antal: 20 af 58

  1. Boligen står tom og kravet om benyttelse af en helårsbolig opfyldes ikke.

Antal: 7 af 58

  1. Der er ikke indsendt et svar eller der er ikke indsendt et fyldestgørende svar.

Antal: 5 af 58

I de to første tilfælde sker der ikke mere.

Ved den 3. kategori får boligejeren et brev om, at sådanne forhold skal der søges om tilladelse til, og at boligejerne nu skal indsende en sådan ansøgning, hvorefter den vil blive vurderet.

I de sidste to tilfælde får boligejerne en henvendelse om en partshøring, hvor de skal forklare sig nærmere om årsagen.

Sagen blev i dag, torsdag, behandlet på plan- og byudviklingsudvalgets møde, og her blev forvaltningens indstilling godkendt om at sende de ovennævnte skitserede breve ud til boligejerne.

Hele sagen om de tomme boliger blev rejst af lokalrådet i Ribe for godt tre år siden. Dels på grund af frygt for boligmangel og dels af frygt for, at Ribe bliver en total død by udenfor turistsæsonen.

12 afkræves forklaring

– Vi har godkendt forvaltningens oplæg, og det betyder, at 12 boligejere nu skal i en partshøring, hvor de skal forklare sig.

– Nogle af de andre boligejere har en plausibel forklaring på de tomme boliger, og her sker der ikke mere. Nogle har slået boliger sammen eller ændret anvendelsen, og begge dele skal der søges om, og det skal ske nu, siger Henning Ravn, der samtidig fortæller, at forvaltningen prøver at fare frem med lempe og se, hvad der er bevidst eller ikke bevidst. Om folk kender reglerne eller ej.

Videre siger udvalgsformanden: – Jeg tror, jeg kan lytte mig til, at man i Ribe er blevet opmærksom på det her.

Er problemet større eller mindre end frygtet?

– De 12, der nu skal have en partshøring, er ikke så voldsomt et tal. Jeg kunne være bange for, at det var værre. Jeg tror også, at det vi har haft gang i, kan medvirke til, at folk sætter sig ind i lovgivningen, og vi ikke fremover vil se så mange tilfælde. Jeg tror, det har været en sund øvelse, siger Henning Ravn.

Byg dog et hotel

Udvalgsformanden kommer også med en konkret opfordring: – Hvorfor er der ingen, der bygger et hotel i Ribe? Se nu at få det bygget.

Hermed peger Henning Ravn på det behov, der helt klart er for overnatningsstedet ikke mindst i højsæsonen.

– Ribe er jo en turistby, og turister lægger penge i byen uanset, om de bor på hotel eller i autocampere.

– Vi har selv været på jagt efter overnatningsstedet i Danmark i juli, og uanset hvor man kigger hen, indskrænkes mulighederne betragteligt i juli, siger Henning Ravn, der samtidig påpeger, at i Ribe er der jo turister stort set året rundt.