Project Description

Kim…

Tekst & Foto: Johnny Tauman
14. oktober 2021

Arbejdet går fantastisk godt – og nu er arbejdet kommet så langt, at der kan asfalteres torsdag i efterårsferien. – Det drejer sig om Rosen allé og Tvedgade, fortæller formand Kim Hansen, der selv var hoppet ned i udgravningen for at være med til at holde kadencen på arbejdet. Nørgaard Anlæg er både ansvarlig for kloaksepareringen og etablering af cykelstien på Rosen Allé, hvilket betyder, at det ikke opstår perioder, hvor man skal vente på hinanden – man kan simpelthen selv skabe flow i opgaverne.

Tvedgade er efterhånden lukket til igen

Hele Tvedgade vil i øvrigt ikke være kloakeret. En gang i 2022 skal det sidste stykke fra Sct. Jørgens Vej til Saltgade graves op, og her forventer Sydvestjyske Museer i følge Kim Hansen at finde en del flere effekter, end på det stykke, der nu står færdigt.

Busstoppestedet er nu integreret med forløbet af den nye cykelsti – og så er fortovet blevet lagt om. Desuden er der opsat nye master

Signalanlægget kommer snart

Når asfalteringen er færdig, vil der  blive foretaget opstregninger – og så er det lige før, at krydset kan åbnes. – Vi skal lige have signalerne og teknikken på plads, inden det sker, siger formand Kim Hansen, der herefter sammen med flere hold vil tage fat på Sct. Jørgens Vej og Rosen Allé frem til Jernbaneoverskæringen ved Tangevej.

I løbet af næste uge er man klar til at asfaltere på Rosen Allé

Trafikken udfordres

Når trafikken igen må køre i det lysregulerede kryds – Seminarievej / Nørremarksvej og Rosen Allé, kan der også åbnes op for trafikken henover jernbanen på Seminarievej. Og så skulle alt jo være ved det gamle, men det er ikke tilfældet. Når vi åbner på Seminarievej, lukker vi samtidig forbindelsen over jernbanen ved Tangevej for den almindelige kørende trafik, siger Kim Hansen, der samtidig oplyser, at gående og cyklister kan passere skinnerne. Da der er tale om et trafikknudepunkt og samtidig en nødvendig vej for fx. kørsel med udrykning fra Politi og Brandvæsen, vil der blive en ordning, så nogle køretøjer kan passere jernbaneoverskæringen. Det drejer sig om busser, brandbiler, politiets biler og efter al sandsynlighed renovationsbiler. – Men det forklarer vi naturligvis, når vi er klar til disse trafikale ændringer, slutter Kim Hansen.

Annonce