Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ove Detlevsen, tirsdag den 21. september

Der er nu lukket op for, at Ribe Biogas kan udvide sit anlæg på Nørremarken.

Det er sket i og med, at et markant flertal i byrådet har godkendt planerne for udvidelsen. 30 stemte for mens kun Sarah Nørris (Ø) stemte i mod. Og det skete af rent principielle grunde, da hun og hendes parti ønsker det industrialiserede landbrug nedlagt. Hun mente i øvrigt ikke, at energifordelen ved fremstilling af biogas er særlig stor.

Formanden for plan- og miljøudvalget, Karen Sandrini (S) redegjorde for sagen. Tilladelsen giver biogas mulighed for at udvide den nuværende produktion på 305.000 tons afgasset gylle til 440.000 tons årligt.

Hun nævnte, at sagen har været i offentlig høring, der havde affødt en kommentar. Den har ikke medført ændringer i tilladelsen.

Kommentaren kom fra grundejerforeningen i Bjerreskovparken, der var bange for lugtgener, men alle undersøgelser viser, at biogasanlægget holder sig inden for de tilladte rammer.

Annonce