Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto René Jørgensen, onsdag den 24. november

Godt en uge efter byrådsvalget er den endelige konstituering faldet på plads, og at det har taget en hel uge at få fordelt udvalgsposterne skyldes, så vidt Ryk Ind Ribe erfarer, at Socialdemokratiet har ladet vente på sig med hensyn til, hvilke poster partiet gerne ville besætte.

Og det må da også betegnes som noget af en overraskelse, at den hidtidige formand for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini (S) ikke har fået en formandspost efter det personlige gode valg, hun havde. Karen Sandrini fik med 1220 personlige stemmer næsten en fordobling personlige af de personlige stemmer fra valget i 2017.

Socialdemokratiets spidskandidat, Jacob Lykke, har ikke uventet taget den ene af partiets to formandsposter, mens den anden lidt overraskende er gået til partiets nuværende gruppeformand, Jørgen Ahlquist, der opnåede 381 personlige stemmer.

Kilder, der står partiet nær, oplyser, at konstitueringen har medført mange og til tider ophedede debatter internt.

Som det blev kendt på valgnatten, fortsætter borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i mindst en fireårig periode, og ny 1. viceborgmester bliver konservative Nicolai Aarøe, der med 1233 personlige stemmer fik et rigtig godt valg.

2. viceborgmester bliver Jørn Boesen Andersen (SF). Ved konstitueringen blev det aftalt, at konservative skulle have pladsen som 1. viceborgmester, mens SF skulle have posten som 2. viceborgmester.

Der er op til det nye byråds tiltræden ændret en del på udvalgenes navne og arbejdsområder, hvilket skulle gøre udvalgene mere målrettet fremtiden.

Venstres Jacob Lose bliver igen udvalgsformand, idet han overtager posten som leder af kultur og fritid fra konservative May-Britt Andrea Andersen. Hun får til gengæld formandsposten i udvalget for sundhed og omsorg.

Henning Ravn (V) får plan- og byudvikling, mens Diana Mose Olsen (SF) bliver formand for udvalget for børn og skole. Det samme område, hun arbejder med i dag.

Jørgen Ahlquist (S) får klima og miljø, mens Jacob Lykke (S) tager social- og arbejdsmarkedsudvalget.

May-Britt Andrea Andersen bliver formand for det helt nye såkaldte paragraf 17 styk. 4 udvalg, der skal kigge på og fremme erhvervslivets forhold i kommunen. Nedsættelsen af udvalget sker rent praktisk først i det nye byråd og formentligt i løbet af foråret, hvor de øvrige medlemmer udpeges. Det er i øvrigt May-Britt Andrea Andersen, der hele byrådsperioden har arbejdet på at få udvalget nedsat. Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, men kan komme med forslag og indstillinger til økonomiudvalget og dermed byrådet.

Det nye byråd tiltræder officielt den 1. januar, og konstitueringen skal være endeligt vedtaget på et byrådsmøde inden den 15. december.

Annonce